• Aanmeldingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst inschrijfformulier èn inschrijfgeld.
• Pas na ontvangst van het volledige cursusgeld volgt plaatsing op de definitieve deelnemerslijst.
• Het volledige cursusgeld dient uiterlijk 6 weken voor aanvang te zijn voldaan.
• Ontvangstdatum volledige cursusgeld is bepalend bij de toewijzing van de laatste deelnemersplaatsen.
• Een factuur (met BTW uitsplitsing) wordt per email toegezonden.

Annulering door cursist
• Wie door omstandigheden verhinderd is deel te nemen aan de weektraining waarvoor is ingeschreven, dient dat schriftelijk kenbaar te maken.
• Bij annulering tot 6 weken voor aanvang van de weektraining is enkel inschrijfgeld (€ 200,-) verschuldigd.
• Bij annulering binnen 6 weken voor aanvang is het volledige cursusgeld verschuldigd. Dit geeft geen recht op het opschorten van cursusgeld en deelname aan een andere/latere training.

Annulering door Tellington TTouch® Training Nederland
Bij onvoldoende inschrijvingen of overmacht behoudt Tellington TTouch® Training Nederland zich het recht voor een training te annuleren. Het betaalde cursusgeld wordt in dat geval volledig gerestitueerd.