Inschrijfformulier 3-daagse Tellington TTouch training voor Paarden

30 juni t/m 2 juli 2022 | Maasland | Instructeur Tina Constance

Van 30 juni t/m 2 juli 2022 vindt de 3-daagse Tellington TTouch® Training voor Paarden plaats. Instructeur is Tina Constance. Het cursusgeld bedraagt € 550,- (incl. € 200,- inschrijfgeld). Vroegboekkorting van € 50 bij een inschrijving van voor 8 juni 2022.

Aanmeldingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst inschrijfformulier èn ontvangst inschrijfgeld. Na ontvangst van het inschrijfgeld volgt plaatsing op de voorlopige deelnemerslijst. Pas wanneer het volledige cursusgeld is voldaan is een deelnameplaats verzekerd en volgt een bevestiging per email plus factuur. Het volledige cursusgeld dient vóór aanvang te zijn voldaan.

Vul het onderstaande formulier in voor deelname aan deze training. In het formulier wordt gevraagd om akkoord te gaan met de voorwaarden onderaan deze pagina.

Ik neem mijn eigen paard mee

Ik heb de onderstaande voorwaarden gelezen en ga met deze voorwaarden akkoord

Voorwaarden

Ondergetekende schrijft zich in voor:

 • 3-daagse Tellington TTouch Training voor Paarden van 30 juni t/m 2 juli 2022 met instructeur Tina Constance. Voertaal Engels. Locatie: Commandeurskade 46a, Maasland (omgeving Rotterdam)

Ondergetekende verklaart:

 • Het inschrijfgeld à € 200,- voor de 3-daagse training te hebben overgemaakt op bankrekening NL05ABNA0512816093 ovv “TTEAM juni 2022”
 • Het resterende deel van het verschuldigde cursusgeld dient voor aanvang van de cursus te zijn voldaan

Ondergetekende heeft notie genomen van het volgende en verklaart akkoord te gaan met:

 • Deelname geschiedt op eigen risico.
 • De betalings- en annuleringsvoorwaarden, alsook de deelnemersverklaring zoals hieronder beschreven.
 • Bij onvoldoende inschrijvingen behoudt Tellington TTouch Training Nederland* zich het recht voor de weektraining te annuleren of in te korten. Uiteraard ontvangt u in dat geval zo spoedig mogelijk bericht en volgt gedeeltelijke of volledige restitutie van reeds betaald cursusgeld.
 • *) Tellington TTouch® Training Nederland is een samenwerkingsverband tussen Milanco en PaardEnErvaren.

Betalings- en annuleringsvoorwaarden

 • Aanmeldingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst inschrijfformulier èn inschrijfgeld.
 • Pas na ontvangst van het volledige cursusgeld volgt plaatsing op de definitieve deelnemerslijst.
 • Het volledige cursusgeld dient uiterlijk 4 weken voor aanvang te zijn voldaan.
 • Ontvangstdatum volledige cursusgeld is bepalend bij de toewijzing van de laatste deelnemersplaatsen.
 • Een kwitantie wordt per email toegezonden.

Annulering door cursist

 • Wie door omstandigheden verhinderd is deel te nemen aan de weektraining waarvoor is ingeschreven, dient dat schriftelijk kenbaar te maken.
 • Bij annulering tot 4 weken voor aanvang van de weektraining is enkel inschrijfgeld (€ 200,-) verschuldigd.
 • Bij annulering binnen 4 weken voor aanvang is het volledige cursusgeld verschuldigd. Dit geeft geen recht op het opschorten van cursusgeld en deelname aan een andere/latere training.

Annulering door Tellington TTouch® Training Nederland

 • Bij onvoldoende inschrijvingen of overmacht behoudt Tellington TTouch® Training Nederland zich het recht voor een training te annuleren. Het betaalde cursusgeld wordt in dat geval volledig gerestitueerd.

Deelnemersverklaring

 • Deelname aan alsook de omgang met en hantering van dieren in de workshops, cursussen, trainingen en opleidingen georganiseerd door Tellington TTouch Training Nederland, geschieden geheel op eigen verantwoordelijkheid en eigen risico van de deelnemers.
 • Deelnemer beschikt over een WA verzekering voor zijn/haar dier(en).
 • Aan de deelnemers van Tellington TTouch® Training worden door particulieren, dierbedrijven, dier(opvang)organisaties en scholingsinstellingen- dieren ter hand gesteld om Tellington TTouch technieken en vaardigheden te kunnen oefenen. Van de deelnemers wordt daarbij een zorgvuldige en respectvolle omgang verwacht met de ter beschikking gestelde dieren, goederen, accommodaties.