Inschrijfformulier 5-daagse Tellington TTouch training voor Paarden

7 t/m 11 september 2017 | Hoeve De Boterkamp, Meppel | Instructeur Bibi Degn

Van 7 t/m 11 september 2017 vindt de 5-daagse Tellington TTouch® Training voor Paarden plaats. Instructeur is Bibi Degn. Het cursusgeld bedraagt € 775,- (incl. € 150,- inschrijfgeld). Alle bedragen incl. 21% BTW.

Bij inschrijven en betalen inschrijfgeld (€ 150) vóór 15 juli 2017 geldt een Zomer Korting van € 50,- waarmee de totaal prijs voor de 5-daagse op € 725 uitkomt.

Aanmeldingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst inschrijfformulier èn ontvangst inschrijfgeld. Na ontvangst van de €150 inschrijfgeld volgt plaatsing op de voorlopige deelnemerslijst. Pas wanneer het volledige cursusgeld is voldaan is een deelnameplaats verzekerd en volgt een bevestiging per email plus kwitantie (met BTW uitsplitsing). Het volledige cursusgeld dient uiterlijk 6 weken (vóór 28 juli) voor aanvang te zijn voldaan.

Vul het onderstaande formulier in voor deelname aan deze training. In het formulier wordt gevraagd om akkoord te gaan met de voorwaarden onderaan deze pagina.

Ik neem mijn eigen paard mee

Ik heb de onderstaande voorwaarden gelezen en ga met deze voorwaarden akkoord

Voorwaarden

Ondergetekende schrijft zich in voor:

 • 5-daagse Tellington TTouch Training voor Paarden van 7 t/m 11 september 2017 met instructeur Bibi Degn. Voertaal Engels. Locatie: pensionstal Hoeve De Boterkamp te Broekhuizen (nabij Meppel)

Ondergetekende verklaart:

 • Het inschrijfgeld à € 150,- voor de 5-daagse training te hebben overgemaakt op bankrekening NL89 INGB 0009 3984 94 tnv Beest en Goed ovv “TTEAM sept17”
 • Het resterende deel van het verschuldigde cursusgeld, uiterlijk 6 weken voor aanvang van de weektraining (vóór 28 juli 2017) over te zullen maken

Ondergetekende heeft notie genomen van het volgende en verklaart akkoord te gaan met:

 • Deelname geschiedt op eigen risico.
 • De betalings- en annuleringsvoorwaarden, alsook de deelnemersverklaring zoals hieronder beschreven.
 • Bij onvoldoende inschrijvingen behoudt Tellington TTouch Training Nederland* zich het recht voor de weektraining te annuleren. Uiteraard ontvangt u in dat geval zo spoedig mogelijk bericht en volgt restitutie van reeds betaald cursusgeld.
 • *) Tellington TTouch® Training Nederland is een activiteit van Beest en Goed vof.

Betalings- en annuleringsvoorwaarden

 • Aanmeldingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst inschrijfformulier èn inschrijfgeld.
 • Pas na ontvangst van het volledige cursusgeld volgt plaatsing op de definitieve deelnemerslijst.
 • Het volledige cursusgeld dient uiterlijk 8 weken voor aanvang te zijn voldaan.
 • Ontvangstdatum volledige cursusgeld is bepalend bij de toewijzing van de laatste deelnemersplaatsen.
 • Een kwitantie (met BTW uitsplitsing) wordt per email toegezonden.

Annulering door cursist

 • Wie door omstandigheden verhinderd is deel te nemen aan de weektraining waarvoor is ingeschreven, dient dat schriftelijk kenbaar te maken.
 • Bij annulering tot 6 weken voor aanvang van de weektraining is enkel inschrijfgeld (€ 150,-) verschuldigd.
 • Bij annulering binnen 6 weken voor aanvang is het volledige cursusgeld verschuldigd. Dit geeft geen recht op het opschorten van cursusgeld en deelname aan een andere/latere training.

Annulering door Tellington TTouch® Training Nederland

 • Bij onvoldoende inschrijvingen of overmacht behoudt Tellington TTouch® Training Nederland zich het recht voor de 5-daagse training te annuleren. Het betaalde cursusgeld wordt in dat geval volledig gerestitueerd.

Deelnemersverklaring

 • Deelname aan alsook de omgang met en hantering van dieren in de workshops, cursussen, trainingen en opleidingen georganiseerd door Beest en Goed vof, geschieden geheel op eigen verantwoordelijkheid en eigen risico van de deelnemers.
 • Deelnemer beschikt over een WA verzekering voor zijn/haar dier(en).
 • Aan de deelnemers van Tellington TTouch® Training worden door particulieren, dierbedrijven, dier(opvang)organisaties en scholingsinstellingen- dieren ter hand gesteld om Tellington TTouch technieken en vaardigheden te kunnen oefenen. Van de deelnemers wordt daarbij een zorgvuldige en respectvolle omgang verwacht met de ter beschikking gestelde dieren, goederen, accommodaties.