Filosofie

Tellington TTouch®
• maakt duidelijk hoe belangrijk dieren in ons leven zijn
• ondersteunt de harmonie, de samenwerking en het vertrouwen tussen mens en dier, alsook tussen mensen onderling
• eerbiedigt het individuele leerproces van ieder mens en van elk dier
• respecteert elk dier als individu
• waardeert dieren als leermeesters
• gebruikt de TTouch® als communicatiemiddel tussen de verschillende ‘dier’soorten
• wil in het werk met dieren en met mensen bovenal begrijpen in plaats van domineren