Linda Tellington-Jones

grondlegger van Tellington TTouch®

Wanneer je Linda Tellington-Jones vraagt hoe haar bijzondere band met dieren is ontstaan, dan vertelt ze over haar jeugd. Ze groeide met haar broers en zusters op een boerderij met paarden, runderen, varkens, kippen, eenden, hazen, honden en katten op. Het waren haar speelkameraadjes. Daar leerde zij dieren als individuele levende wezens kennen en waarderen.
Al vanaf haar 6e jaar rijdt Linda paard. Om naar school te gaan en daarnaast deed ze samen met haar broers, zussen en ouders mee aan paardenshows en wedstrijden. Niet verwonderlijk dat ze van paarden rijden, trainen en op de wedstrijden uitbrengen haar beroep heeft gemaakt.

Begin jaren 70 komt ze tot het inzicht dat ze zich vooral wil richten op het helpen van mensen in het verkrijgen van een betere communicatie, een beter contact met hun dieren; mensen in te laten zien hoe belangrijk dieren in ons leven zijn.
Linda begint in 1975 aan een 4-jarige opleiding Feldenkrais in San Francisco, gedoceerd door de Israëlische natuurkundige Moshe Feldenkrais. Deze Feldenkrais methode is een vorm van lichaamswerk voor mensen die gebruik maakt van pijnvrije, niet-bedreigende, ongewone bewegingen met de intentie ongebruikte zenuwbanen in lichaam en brein te activeren. Het Feldenkrais werk is erg succesvol in het helpen van mensen te herstellen na trauma (functieverlies), in het verbeteren van atletische vermogens alsook in algemene zin in het vergroten van fysieke en mentale vermogens waaronder het leervermogen.

Gaandeweg haar opleiding begint Linda dit werk te vertalen naar paarden. Daarmee worden de grondslagen gelegd voor de TTEAM en TTouch methode. In 1983 lukt het haar om hetgeen ze met haar handen deed, een vorm van intuïtief luisteren en aanraken met de handen, zodanig te vertalen dat het overdraagbaar is naar anderen. Op de vraag van een deelnemer, wat moet ik nu precies doen, kwam het spontane antwoord: duw de huid in een cirkeltje willekeurig op het lichaam van het paard en ‘adem in de cirkels’ als je ze maakt. Het bleek dat het maken van kleine cirkeltjes de deelnemer en ook het paard hielpen zich te focussen. De TTouch was geboren. De cirkel, oud symbool voor vernieuwing, oneindig leven, heelheid, communicatie en het Zelf.

Gedurende haar leven, waarin Linda steeds met verschillende dieren optrekt en met ze werkt, ontwikkelde de TTouch zich verder als een geheel eigen vorm van communicatie tussen mens en dier. Voor een groot deel is haar werk gebaseerd op intuïtie, maar er schuilt ook wetenschappelijke kennis in en juist door de invloed van beide werd haar methode zo’n succes. Met uiteenlopende aanrakingen van het lichaam, de TTouches, activeert ze lichaamscellen en zenuwbanen en bouwt ze een nauwe band met het dier op. Dat intensieve contact wordt nog versterkt door een bewegingstraining, die de intelligentie en de medewerking van de dieren versterkt. Iedere dierenliefhebber kan van deze methode gebruikmaken en er succes me hebben – dat wordt wereldwijd bevestigd door allerlei dierenliefhebbers, trainers, dierenartsen en dierenverzorgers.

Vandaag de dag woont Linda Tellington-Jones op Hawaï en daarnaast reist ze gedurende 8 maanden per jaar over de hele wereld om demonstraties, lezingen en workshops te geven. Inmiddels zijn er wereldwijd meer dan1500 Tellington TTouch practitioners die door Linda en haar Instructeurs zijn opgeleid om actief de Tellington TTouch methode uit te dragen. Hetzij individueel werkend met dieren en hun eigenaren hetzij door workshops te geven.