Certificeringen

Coach / Practitioner

Certificaat Tellington TTouch® Coach

Evaluatie ter afronding fase 1
Na de eerste 4 weektrainingen en het afronden van 10 casestudies volgt een evaluatiemoment in de vorm van een cliëntsessie met een voor de deelnemer onbekend paard en eigenaar. Aan de hand van deze sessie wordt geevalueerd of de deelnemer over voldoende Tellington TTouch® inzicht en praktische vaardigheden beschikt ter verkrijging van het certificaat Coach. In de evaluatie wordt gelet op
• omgang met eigenaar en dier
• uitleg aan de eigenaar over de Tellington TTouch® methode
• keuze van de TTouches, lichaamswerk, geleidetraining, grondoefeningen in antwoord op de vraagstelling van de eigenaar, aangevuld met eigen observatie en exploratie; hieruit blijkt inzicht in het hoe, wat en waarom van de methode
• het betrekken van de eigenaar bij de sessie, alsmede uitleg en instructie aan de eigenaar over de toegepaste (en door de eigenaar zelf thuis toe te passen) technieken
• eigen vaardigheden en precisie in het uitvoeren en toepassen van Tellington TTouch® technieken
• time management en structureren van de sessie
De uitkomst van het evaluatiemoment kan zijn het verkrijgen van het Tellington TTouch® Coach certificaat, maar kan ook opleveren dat er nog een aantal leer- en verbeterpunten zijn. De deelnemer krijgt persoonlijke en individuele feedback en gaat daarmee aan het werk. Wanneer deelnemer er aan toe is volgt een nieuwe clientsessie-evaluatie.

Na het afronden van 4 weektrainingen, inleveren van 10 inhoudelijk voldoende casusbeschrijvingen en het op afdoende wijze uitvoeren van een clientsessie, kan het certificaat Tellington TTouch® Coach voor paarden worden behaald.
Daarmee ben je een gekwalificeerd Tellington TTouch® Coach voor paarden en door Linda Tellington-Jones gerechtigd tot
• het voeren van de naam Tellington TTouch® Coach
• het gebruiken van het Tellington TTouch® logo en naam in promotie en werving (website, visitekaartje e.d.)
• het tegen betaling aanbieden van individuele Tellington TTouch® cliëntconsulten
• het verzorgen van (gratis) presentaties (van maximaal één uur) voor verenigingen en andere organisaties

Certificaat Tellington TTouch® Practitioner 1

Evaluatie ter afronding fase 2
Na de extra 2 weektrainingen, het afronden van nog 5 aanvullende casestudies, het het bijwonen van (weekend)workshops door een gecertificeerd Practitioner, volgt een evaluatiemoment in de vorm van het verzorgen van een presentatie voor een groep. Van te voren wordt met de deelnemer besproken welke Tellington TTouch® technieken te presenteren. In de evaluatie wordt gelet op
• uitleg over de Tellington TTouch® methode in algemene zin
• uitleg en instructie over de – voor de presentatie geselecteerde – Tellington TTouch® technieken
• wijze van presenteren en betrekken van de groep
• inzet van hulpmiddelen
• time management en structureren van de presentatie

Na het behalen van het Coach certificaat is het mogelijk door te gaan met het opleidingstraject. Na het met goed gevolg doorlopen van nog twee extra 6-daagse trainingen en het afronden van de overige vereisten (w.o. casuïstiek) en het op afdoende wijze verzorgen van presentatie kan het certificaat Tellington TTouch® Practitioner 1 voor paarden worden behaald.
Daarmee ben je een gekwalificeerd Tellington TTouch Practitioner voor paarden en door Linda Tellington-Jones gerechtigd tot
• het voeren van de naam Tellington TTouch® Practitioner
• het gebruiken van het Tellington TTouch® logo en naam in promotie en werving (website, visitekaartje e.d.)
• het tegen betaling aanbieden van individuele Tellington TTouch® cliëntconsulten
• het verzorgen van (gratis) presentaties (van maximaal één uur) voor verenigingen en andere organisaties
• het geven van dagworkshops in de Tellington TTouch® methode
Coaches en Practitioners kunnen lid te worden van de Nederlandse Vereniging voor Tellington TTouch® practitioners.