De Tellington TTouch® opleidingstraject voor Gezelschapsdieren bestaat uit 4 tot 6 weektrainingen van elk 6 (of 5) aaneengesloten lesdagen.

Fase 1
In deze eerste fase maak je je de filosofie, theorie en technieken eigen en krijg je een stevige ondergrond in het Tellington TTouch® werk.
In een 6-daagse training komen onder meer aan bod:
• TTouch® en lichaamswerk technieken
• Geleidetraining: 2-puntscontact, verschillende geleideposities en lijnvoering
• Tellington TTouch® grondoefeningen, obstakels en de Playground voor Higher Learning (bedoeld om het leervermogen van de hond te vergroten)
• Gebruik van equipement en hulpmiddelen: borsttuigjes, kophalsters, balanslijn, thundershirt, lichaamsbandages, calming band, lijn met 2 musketons, ‘wand’
• Hoe vanuit een Tellington TTouch® perspectief aan gedrags- en gezondheidsproblemen te werken
• Werken met asieldieren en het reduceren van stress en spanning; hen te ondersteunen zich zo goed mogelijk aan te passen aan de omgeving
• Andere dieren dan honden
• Een nieuwe benaderingswijze voor stressvrije (vacht)verzorging
• Hoe de clicker(training) en kalmerende signalen in te passen in de Tellington TTouch® methodiek
• Cliëntsessies: in theorie en in praktijk middels een cliëntendag(deel) waarin gevorderde cursisten met een cliënt en de eigenaar werken.

Opzet – Tijdens de trainingsweken ligt het accent vooral op veel doen, op het je eigen maken van de technieken. Je krijgt les van een deskundige en ervaren Instructeur die geassisteerd wordt door gecertificeerde Practitioners. Op die manier is er voor alle deelnemers voldoende persoonlijke aandacht tijdens het aanleren van technieken en vaardigheden. In het opleidingstraject zul je tijdens diverse weektrainingen kennis maken met verschillende Instructeurs.
Er wordt veel in kleine subgroepen gewerkt en de meeste technieken oefen je eerst op elkaar en pas daarna met de meegebrachte eigen honden. Op die manier ervaar je ook zelf aan den lijve de (uit)werking.
Het maakt niet uit op welk moment je je eerste weektraining doet. De trainingen zijn zo opgezet dat gebruik wordt gemaakt van de verschillende ervaringsniveaus van de deelnemers. Voor wie net begint is het fijn om samen te werken met mensen die al wat verder zijn, dat geeft houvast. En wie al een paar weektrainingen gedaan heeft, krijgt op deze manier de kans zich ‘spelenderwijs’ te oefenen in het uitleggen en demonstreren van de technieken.
De Instructors hebben ervaring in het werken met groepen deelnemers met een uiteenlopend ervaringsniveau. Het lesprogramma krijgt mede vorm door de deelnemers, persoonlijke leervragen en niet te vergeten de dieren. Elke trainingsweek zal ‘iets nieuws’ bevatten, maar ook stukje herhaling. En het blijkt vaak goed om de details en het hoe, wat, waarom nog weer eens even op te frissen. Ook zul je ervaren dat je soms nog niet toe bent aan het daadwerkelijk opnemen en eigen maken van bepaalde informatie. Dan valt het kwartje in een latere trainingsweek.

Leren van de dieren – Tijdens de trainingsweek wordt gewerkt met de eigen honden die worden meegebracht naar de training. Afhankelijk van de lesinhoud worden de aanwezige honden in meer of mindere mate bij de les betrokken. In principe werken en oefenen ook andere deelnemers met jouw hond.
Meebrengen van een hond die reactief is naar andere honden, dieren of mensen is altijd in overleg met de organisatie. Afhankelijk van de individuele hond, type reactiviteit en vraagstelling wordt bekeken op welke manier en onder welke voorwaarden deelname op een positieve en veilige manier kan worden gerealiseerd.
Gedurende enkele dagdelen zal ook met dieren van derden (cliëntsessies), andere diersoorten (katten, knagers, reptielen, paarden etc.) en/of op andere locaties (bijv. een asiel, pension etc.) worden gewerkt.

Casuïstiek – Om het geleerde goed eigen te maken wordt van je verwacht dat je tussen de weektrainingen door aan het werk blijft en daar verslag van doet. In aanvang kan dat met je eigen dieren en de dieren van vrienden en bekenden zijn, naar mate je meer leert en vaardiger wordt, is het de bedoeling dat je ook gaat werken met voor jou onbekende dieren en hun (onbekende) eigenaren. Van deze werksessies schrijf je verslagen (casuïstiek). Deze worden besproken met een mentor en/of tijdens de trainingsweek.
Tijdens de trainingsweek wordt meer informatie gegeven over het verzamelen van casuïstiek en de randvoorwaarden voor verslaglegging.

Afronding Fase 1 –  Tellington TTouch® Coach voor Gezelschapsdieren
Na de eerste 4 weektrainingen en het afronden van 10 casestudies volgt een evaluatiemoment (het doen van een cliëntsessie). In de beoordeling van deze sessie wordt gekeken of je over voldoende Tellington TTouch® inzicht en praktische vaardigheden beschikt. Indien dat zo is verkrijg je het Tellington TTouch® Coach certificaat. Maar de uitkomst van dit evaluatiemoment kan ook zijn dat er nog een aantal leer- en verbeterpunten zijn. Daar ga je mee aan het werk om vervolgens op een later moment opnieuw in een clientsessie je inzicht en vaardigheden te evalueren. Met het Tellington TTouch® Coach certificaat ben je gerechtigd:
• tegen betaling met individuele cliënten en hun dier te werken
• het Tellington TTouch logo te gebruiken in promotie en werving (website, visitekaartjes e.d.)
• korte presentaties (tot maximaal één uur) te geven voor verenigingen en organisaties.

Fase 2
Wanneer je na het behalen van het Coach certificaat verder wilt gaan voor Practitioner niveau, volg je in een extra jaar nog eens twee 6-daagse trainingen. Tijdens deze trainingen werk en oefen je verder met mede-cursisten, docenten en de dieren. Je zult nieuwe kennis en technieken opdoen en je bestaande vaardigheden verder verfijnen, en je begrip en inzicht in de Tellington TTouch® filosofie verdiepen. Tegelijkertijd ga je door met het individueel werken met dieren en hun eigenaren en maak je van nog eens 5 (nieuwe) casussen een verslag.
Ook krijg je informatie hoe je jezelf en je TTouch vaardigheden kunt promoten en wordt van je gevraagd om ook eens twee (weekend)workshops van een gecertificeerd TTouch® practitioner bij te wonen.

Afronding Fase 2 – Tellington TTouch® Practitioner 1 voor Gezelschapsdieren
Na succesvolle afronding van deze laatste 2 weektrainingen (in totaal heb je er dan 6 gevolgd), het inleveren van de laatste 5 casestudies en het afleggen van de afsluitende evaluatie (een presentatie), krijg je het certificaat Tellington TTouch Practitioner 1. Daarmee ben je gekwalificeerd en gerechtigd om:
• tegen betaling met individuele cliënten en hun dier te werken
• het Tellington TTouch® logo te gebruiken in promotie en werving (website, visitekaartjes e.d.)
• korte presentaties (tot maximaal één uur) te geven voor verenigingen en organisaties
• 1-daagse workshops te geven en/of een serie van kortere bijeenkomsten bijv. 1x per week een middag of avond gedurende enkele weken