Paarden

Het Tellington TTouch opleidingstraject voor paarden bestaat uit 4 tot 6 trainingsweken van elk 5 of 6 aaneengesloten lesdagen. Ook 3-daagse trainingen – mits gegeven door een Instructor – tellen mee in het certificeringstraject. Dan gelden twee 3-daagsen die binnen de termijn van 1 jaar zijn gevolgd samen mee voor één trainingsweek. Overigens kan een weektraining héél goed op zichzelfstaand gevolgd worden, als losse cursus. Al dan niet samen met je paard. Gewoon omdat het leuk en leerzaam is!

  • In een weektraining komen onder meer de volgende facetten – in theorie en in praktijk – aan bod:
    TTouches en lichaamswerk
  • Geleidetraining: verschillende leidposities en lijnvoeringen
  • Tellington TTouch® grondoefeningen, obstakels en de Playground voor Higher Learning (bedoeld om het leervermogen van het paard te vergroten)
  • Gebruik van equipement en hulpmiddelen: ‘lead’ & ‘wand’, lichaamsbandages, balansteugel, neckring, Lindell, rollerbit
  • Hoe vanuit een Tellington TTouch® perspectief aan gedrags- en gezondheidsproblemen te werken
  • Hoe stress en spanning bij (wedstrijdpaarden) te reduceren
  • Elementen uit Centered Riding en Connected Riding
  • Cliëntsessies: in theorie en in praktijk middels een cliëntendag(deel) waarin gevorderde cursisten met een cliënt en de eigenaar werken.

Paarden – Tijdens de trainingsweek wordt gewerkt met eigen paarden die worden meegebracht naar de training. Afhankelijk van de lesinhoud worden de aanwezige eigen paarden in meer of mindere mate bij de les betrokken. In principe werken en oefenen ook andere deelnemers met jouw paard. Vaak wordt er gedurende een dagdeel gewerkt met paarden van derden (cliëntsessies).

Fase 1
In deze eerste fase maak je je de filosofie, theorie en technieken eigen en krijg je een stevige ondergrond in het Tellington TTouch®werk.

Casuïstiek – Om het geleerde goed eigen te maken wordt van je verwacht dat je tussen de weektrainingen door aan het werk blijft en daar verslag van doet. In aanvang kan dat met je eigen paard(en) en de paarden van vrienden en bekenden zijn, maar naar mate je meer leert en vaardiger wordt, is het de bedoeling dat je ook gaat werken met voor jou onbekende dieren en hun eigenaren. Een casus kan in het begin bestaan uit één enkele sessie, latere casussen gaan meerdere sessies omvatten. Van deze werksessies schrijf je verslagen (casuïstiek). Deze worden besproken met een mentor en/of tijdens de trainingsweek. Tijdens de trainingsweek wordt meer informatie gegeven over het verzamelen van casuïstiek en de randvoorwaarden voor verslaglegging.

Afronding Fase 1 Tellington TTouch® Coach voor Paarden

Na de eerste 4 weektrainingen en het afronden van 10 casestudies volgt een evaluatiemoment (het doen van een cliëntsessie). In de beoordeling van deze sessie wordt gekeken of je over voldoende Tellington TTouch® inzicht en praktische vaardigheden beschikt. Indien dat zo is verkrijg je het Tellington TTouch® Coach certificaat.

De uitkomst van dit evaluatiemoment kan óók zijn dat er nog een aantal leer- en verbeterpunten zijn. Daar ga je mee aan het werk om vervolgens op een later moment opnieuw middels een cliëntsessie je inzicht en vaardigheden te laten evalueren. Met het Tellington TTouch® Coach certificaat ben je gerechtigd:
• tegen betaling met individuele cliënten en hun paard te werken
• het Tellington TTouch logo te gebruiken in promotie en werving (website, visitekaartjes e.d.)
• korte presentaties (tot maximaal één uur) te geven voor verenigingen en organisaties.

Fase 2
Wanneer je na het behalen van het Coach certificaat verder wilt gaan voor Practitioner niveau, volg je in een extra jaar nog twee weektrainingen.Tijdens deze trainingen werk en oefen je verder met medecursisten, docenten en de paarden. Je zult nieuwe kennis en technieken opdoen, je bestaande vaardigheden verder verfijnen, en je begrip en inzicht in de Tellington TTouch® filosofie verdiepen. Tegelijkertijd ga je door met het individueel werken met paarden en hun eigenaren en maak je van nog eens 5 (nieuwe) casussen een verslag. Verder verkrijg je informatie hoe je jezelf en je TTouch vaardigheden kunt promoten en wordt van je gevraagd om twee (weekend)workshops van een gecertificeerd TTouch practitioner bij te wonen.

Afronding Fase 2 – Tellington TTouch Pracitioner 1 voor Paarden

Na succesvolle afronding van deze laatste 2 weektrainingen (in totaal heb je er dan 6 gevolgd), het inleveren van de laatste 5 casestudies en het afleggen van de afsluitende evaluatie (een presentatie), krijg je het certificaat Tellington TTouch Practitioner 1. Daarmee ben je gekwalificeerd en gerechtigd om:
• tegen betaling met individuele cliënten en hun dier te werken
• het Tellington TTouch logo te gebruiken in promotie en werving (website, visitekaartjes e.d.)
• korte presentaties (tot maximaal één uur) te geven voor verenigingen en organisaties
• 1-daagse workshops te geven en/of een serie van kortere bijeenkomsten bijv. 1x per week een middag of avond gedurende enkele weken